น้อยคนจะรู้…พระครูบาบุญชุ่ม เป็นลูกบุญธรรม สมเด็จพระญาณสังวรฯ!?! ครั้นบวชสามเณรป่วยมาเลเรีย พระองค์เมตตาพามารักษารพ.ศิริราช(คลิป,รายละเอียด)

Publish 2018-07-17 10:34:39


จากกรณีนักฟุตบอลและโค้ชรวม 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ำหลวง ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ซึ่งขณะนี้ได้ค้นหาจนเจอและนำออกมาจากถ้ำได้ โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ แห่งวัดพระธาตุดอนเรือง เมืองพง รัฐฉาน ได้เดินทางมายังถ้ำหลวงเพื่อทำพิธีถอนขึด พร้อมทั้งยังได้เข้าไปในถ้ำพร้อมพระเกจิและญาติๆ ของทั้ง 13 ชีวิต ต่อาพระครูบาบุญชุ่ม บอกว่า ทำพิธีให้แล้ว อีก 2-3 วันจะออกมาตามที่ปรากฏแล้วนั้น 

 

 

       ขณะที่เฟซบุ๊ก เล่าเรื่อง..วัดบวรฯ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ เล่าถึงเรื่องราวของครูบาบุญชุ่ม และความศรัทธาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดยเรื่องราวทั้งหมดมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่าชาวไทยหลายคนอาจไม่เคยรับทราบเรื่องนี้มาก่อน ดังนั้นเห็นว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อสังคมจึงขอนำมาเผยแพร่ต่อทั้งหมดดังนี้

 

10 กรกฎาคม เวลา 20:58 น.

ครูบาบุญชุ่ม: ความศรัทธาใน "สมเด็จพระญาณสังวรฯ"

 

  

 

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร มีความศรัทธาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นอย่างมาก เห็นได้จากในช่วงงานพระศพของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น คณะของครูบาบุญชุ่มได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานพระศพนั้นถึง ๒ ครั้ง ๒ คราว ก็ด้วยความผูกพันมาแต่ครั้งครูบาบุญชุ่มยังบวชเป็นสามเณรอยู่ ดังปรากฏในพระธรรมเทศนาของครูบาบุญชุ่ม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ความตอนหนึ่งว่า

 

"สมเด็จพระญาณสังวรที่วัดบวรฯ ที่ท่านมรณภาพ สิ้นพระชนม์ไปแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ของเรา อย่าลืม

วันที่พระราชทานพระเพลิง เราพระครูบาบุญชุ่มก็ได้มาร่วมด้วย เราก็ฐานะเป็นลูกบุญธรรมของพระองค์ท่าน ตั้งแต่ท่านเป็นสมเด็จพระญาณสังวร ท่านเสด็จไปเชียงใหม่ แล้วตอนนั้นเรายังเป็นสามเณรอายุ ๑๗ ปี (พ.ศ.๒๕๒๔) เราป่วยเป็นไข้มาเลเรียหลังจากไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเนปาลกลับมา ได้มาเข้าโรงพยาบาลศิริราช พระองค์ท่านทรงไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาล สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสังฆราช พระญาณสังวร มิใช่ง่าย ท่านก็ไปโปรดเมตตา ทรงย้ายเราจากโรงพยาบาลศิริราชตอนนั้นให้มาอยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มาหายป่วยไข้ เราก็ไม่ลืมพระคุณท่าน

 

 

และวัดบวรฯ เราก็เคยไปอุปัฏฐาก เคยไปปัดไปกวาดกับพระเนปาล หลวงพี่สุคันธะที่เป็นชาวเนปาล (สุคันธะ เป็นสมณฉายาของพระอนิล มาน ธมฺมสากิโย ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์) ตั้งแต่เป็นเณร นับถือกัน เข้า ๆ ออก ๆ ไม่รู้หลายครั้งหลายรอบ

แล้วก็ตอนพระองค์ท่านขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช เราก็ได้มาอุปัฏฐาก มากราบ มาบูชาหลายครั้ง ... ทุกคนก็มาดูแลอุปัฏฐาก ทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ เพราะฉะนั้นอย่าลืมพระคุณท่าน..."

 

นี่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของครูบาบุญชุ่มที่มีต่อสมเด็จพระสังฆราช แม้เวลาจะผ่านมาหลายสิบปีแล้ว แต่ความทรงจำและพระกรุณาคุณในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชยังคงประทับอยู่ในใจของครูบามาเสมอ จนถึงในทุกวันนี้

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : เล่าเรื่อง..วัดบวรฯ

ภาพปกเฟซบุ๊ก : Ake Akeakkee  , คลิป:สำนักปรอทกายสิทธิ์ , ยูทูบ(https://www.youtube.com/watch?v=xtWJHTLXVX0&feature=youtu.be)


เรียบเรียงโดย : ศิริพงษ์ หนูแก้ว