ธรรมชาติวางใจไม่ได้ !! "ดร.เสรี"เตือนชัด ครึ่งปีหลัง61เจอภัยแล้งหนัก!??

Publish 2018-07-24 13:03:44


ในขณะที่หลายคนกำลังกังวลกับสภาพอากาศช่วงนี้สืบเนื่องจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้นำเสนอแบบจำลองสภาพอากาศพบว่าเกิดพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกัน ถึง 5 ลูก คือ พายุอ๊อมปึล (Ampil) , พายุเซินติญ (Son-Tinh) และอีก 3 ลูกวาฟ-รอมอธิบายคือ THIRTEEN , FOURTEEN และFIFTEEN ทั้ง5 ลูก ยังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยขณะนี้ มีเพียง “พายุเซินติญ” ที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย และจากการตรวจสอบการเคลื่อนตัวของพายุทั้ง5ลูกนั้นเกิดขึ้นใน5บริเวณ


1.พายุ ดีเปรสชัน เซินติญ (11W) เกิดขึ้นบริเวณในอ่าวตังเกี๋ย
2.พายุโซนร้อน อ็อมปึล Ampil  (12W) เกิดขึ้นบริเวณใกล้ชายฝั่งเจ้อเจียง
3.ดีเปรสชัน 13W เกิดขึ้นบริเวณทางเหนือของฟิลิปปินส์
4.ดีเปรสชัน 14W เกิดขึ้นบริเวณเกาะกวม
5.ดีเปรสชัน 15W เกิดขึ้นบริเวณทางตอนเหนือของเกาะแย็ปขณะเดียวกันภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการจับตามองพายุแล้วหลายฝ่ายต้องจับตาเรื่องของภัยแล้งซึ่งถือว่ายังไว้วางใจไม่ได้ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์และภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกมากล่าวถึงสภาวะของสภาพอากาศกำลังเข้าไปสู่โหมดของความแล้งประมาณปลายปีนี้ โหมดความแล้งจะรุนแรงที่สุด สิ่งสำคัญก็คือจำนวนพายุที่ก่อตัวโดยส่วนใหญ่ก็เลยจะม้วนบนไม่เคยจะเข้าเราจึงทำให้เกิดภัยแล้ง

และยังได้เน้นย้ำว่าปีนี้บ้านเราตั้งแต่ช่วงปลายปี ไปจนถึงมีนาคม-เมษยน จะแล้งอย่างหนักแล้งที่จะถึงนี้กับแล้งถัดไป แล้งหน้าจะเหนื่อยกว่าแล้งนี้ เพราะแล้งนี้เรายังพอมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นพายุที่จะเกิดและเข้ามาก็ขอให้เข้ามาจริงๆเพราะเราจะได้น้ำ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพายุมาแล้วได้น้ำยิ่งดีกับเราเพราะมันจะแล้งเพราะฉะนั้นอทธิพลที่เรากำลังได้รับอยู่ขณะนี้ตอนเหนือ ดูทิศทางแล้วจะมีน้ำไว้ให้เราเก็บไว้ใช้ในปีถัดไป ถ้าเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเราได้น้ำ เราจะได้เขื่อภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัฐ 

ในส่วนของภาครัฐมีการเตรียมการที่จะรับมือกับเรื่องเหล่า รัฐบาลก็ได้สั่งการไปแล้ว แต่ในขณะนี้ได้สั่งการว่าพายุจะเข้าให้ดูว่าอย่าให้น้ำเต็มเขื่อน ได้เรียนไปแล้วว่าพร่องน้ำอย่างพร่องมากจนเกินไปจนกระทั่งเป็นปัญหากับเรา เพราะฉะนั้นขณะนี้เองประชาชนก็ปลูกข้างนาปรังเกินทุกปี เพราะฉะนั้นเราควบคุมอย่างไรไม่ให้ปลูกเกินเป็นเรื่องสำคัญประการที่1 ประการที่ 2 คือการบริหารจัดการน้ำถ้าสามารถเชื่อมโยงได้ระหว่างอ่าง เช่น อ่างนี้ขาด อ่างนี้เอาไปเติม ไม่ใช่ว่าอ่างใครอ่างมันแล้วก็จบกันนี้เป็นเรื่องที่จะตามมา เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเชื่องโยงสัมพันธ์กัน เรื่องของ 1ตำบล 1อ่าง หรือตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 สำคัญมากเวลาเราเกิดน้ำแล้ง ถ้าทุกฝ่ายทุกตำบลมีอ่างขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดย่อม ช่วยได้ นี้คือแนวทางคร่าวๆ

ถ้าดูฝนตามฤดูเพื่อที่จะมาเติมน้ำสำรอง คิดว่าปีนี้ฝนต้นฤดูดี จะเห็นว่าพฤษาคม เมษายนก็มาแล้ว  พฤษาคม กรกฏาคม มิถุนายนดี แต่จะไปแผ่นช่วงสิงหาคม กลางสิงหาไปเริ่มแผ่วแล้ว เพราะฉะนั้นปลายฤดูไม่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าหมดแต่คือไม่ดี การที่จะเก็บน้ำจากฝนปลายฤดูนั้นยาก เพราะฉะนั้นตอนนี้พายุจะเกิดกี่ลูกก็ตามก็ให้เข้าบ้านเราเพราะเราจะได้ฝนต้นฤดูได้น้ำ แต่ว่าปลายฤดูแผ่วไป  ถ้าดูปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ๆอย่างเขื่อนภูิมพล สิริกิติ์ ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 50%ของเขื่อน คือน้ำที่มีอยู่ น้ำที่ใช้การได้เหลือ30% เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้น้ำตอนนี้ก็จะกระทบกับหน้าแล้ง จะกระทบเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการปลูกข้าวนาปรัง บางครั้งเข้าใจว่าเมื่อปีที่แล้วเราปลูกทุเรียนกันเยอะ มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันพอปลูกทุเรียนเยอะแล้วน้ำไม่มี ทุเรียนกินน้ำมากฉะนั้นทุเรียนก็จะเหนื่อย

 


 และเพื่อให้เกิดความชัดเจน หลังจากที่ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  พูดถึงภัยแล้งและสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ๆอย่างเขื่อนภูิมพล สิริกิติ์ ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 50%ของเขื่อน คือน้ำที่มีอยู่ น้ำที่ใช้การได้เหลือ30% เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้น้ำตอนนี้ก็จะกระทบกับหน้าแล้ง

เราจะได้ไปตรวจสอบปริมาณน้ำในอ่างและเขื่อนล่าสุด
ยกตัวอย่างเขื่อนภูิมพล มีความจุเขื่อนอยู่ที่ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความจุที่สามารถใช้การได้ 9,662 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เพราะฉะนั้นเราจะได้เปรียบเทียบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปี2560 กับปริมาณน้ำปี2561  
ปี2560 มีปริมาตรน้ำ 6,160 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน46 % 
ปี2561 มีปริมาตรน้ำ 7,401 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน55 % ปริมาตรน้ำที่ใช้การได้3,601ล้านลูกบาศก์เมตร  จำนวน37 % 


และเขื่อนสิริกิติ์ มีความจุเขื่อนอยู่ที่ 10,508 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความจุที่สามารถใช้การได้ 6,660 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพราะฉะนั้นเราจะได้เปรียบเทียบปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ปี2560 กับปริมาณน้ำปี2561  
ปี2560 มีปริมาตรน้ำ 5,094 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน54 % 
ปี2561 มีปริมาตรน้ำ 5,505 ล้านลูกบาศก์เมตร จำนวน58 % ปริมาตรน้ำที่ใช้การได้2,655 ล้านลูกบาศก์เมตร  จำนวน40 % 

 

อ้างอิงรายการเนชั่นเจาะข่าวร้อน  , กรมชลประทาน 
 


เรียบเรียงโดย : นางสาวชนุตรา เพชรมูล